NONSTOP sjednání pohřbu: 607 550 333

TRANQUILLITAS Praha

TRANQUILLITAS Praha, spol. s r.o. - pohřební služba Kladno Pohřební ústav
Přihlásit Registrace

Sjednání pohřbu

Informace pro pozůstalé při sjednání pohřbu

Vážení pozůstalí,
v souvislosti s karanténou vám nabízíme možnost sjednání pohřbu po telefonu. Naše pracovnice vás provedou všemi nezbytnými kroky ke sjednání pohřbu a pomohou se vám všemi formalitami při styku s úřady. Při telefonickém sjednání pohřbu vám poskytneme 10% snížení ceny.

Rozhodnete-li se rozloučit s Vaším blízkým a sjednat pohřeb u Pohřebního ústavu TRANQUILLITAS Praha, spol. s r.o., přineste si s sebou:
 • Občanský průkaz zesnulého.
 • Průkaz zdravotní pojišťovny zesnulého.
 • Šaty pro zesnulého.

 • Pro uložení do hrobu jsou nutné tyto doklady:
 • Číslo hřbitova, oddělení a hrobu

  Úmrtní list

  Úmrtní list vystaví matrika v místě, kde nastalo úmrtí (obvykle za 14 dní). Žádost o pohřebné vydá matrika s úmrtním listem. Pozůstalí z Kladna si mohou vyzvednout doklady osobně na matrice. Nutno předložit občanský průkaz vypravitele pohřbu.

  Matrika Kladno

  Adresa:
  Magistrát města Kladna
  Oddělení matriky
  nám. Starosty Pavla 44
  27252 Kladno

  Telefon:
  312 604 207
  Email:
  matrika@mestokladno.cz

  Úřední hodiny:
  pondělí8:00 - 18:00 hodin
  středa8:00 - 18:00 hodin
  čtvrtek8:00 - 15:00 hodin

  Vdovský důchod

  Vyřizuje Okresní správa sociálního zabezpečení v místě bydliště vypravitele pohřbu.

  Nutno předložit:

  • úmrtní list
  • oddací list
  • občanský průkaz žadatele
  • rodný list u žen mladších 50 let

  Adresa OSSZ Kladno

  OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení)
  Fibichova 2819
  272 00 Kladno

  Urna

  Ostatky zesn. jsou k dispozici ve sjednávací kanceláři obvykle za 2 týdny.

  Nutno předložit:

  Obstaravatelskou smlouvu.

  Notář

  Pozvánku k notáři odbrží vypravitel do 2 měsíců.

  Nutno předložit:

  Originál obstaravatelské smlouvy.


Informace pro spotřebitele

Dodavatel si dovoluje informovat kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ , jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi dodavatelem a kupujícím – spotřebitelem.